Historisk oversigt
Persongalleri
Arkitektur
Billedkunst
Ballet og teater
Musik
Litteratur
Oplev guldalderen
Redaktion
Links
Golden Days
Den historiske festival
Kulturklik
H.C. Andersens fodspor
English
 
 
 
 

Anatomifigur

Andreas Weidenhaupt: Anatomifigur. 1772. Kunstakademiet

Et væsentligt mål med undervisningen på Kunstakademiet var at lære eleverne at skildre det menneskelige legeme.

Før eleverne fik lov til at tegne efter nøgenmodel, skulle de mestre studiet af de antikke skulpturer. De var det ideal, som skulle skærpe elevernes sans for proportioner, former og stillinger.

Eleverne blev desuden undervist i anatomi blandt andet ud fra plancher, skeletter og anatomifigurer, der som professor Andreas Weidenhaupts viste kroppens muskulatur.

Weidenhaupts anatomifigur blev lavet til brug i undervisningen i 1772, men blev endnu ofte brugt på Eckersbergs tid og ses på mange af periodens malerier af atelierer og akademiinteriører.

 
Andreas Weidenhaupt: Anatomifigur. 1772. Kunstakademiet
 

Golden Days / Nørregade 6 / 1165 København K / Tlf.: +45 35 42 14 32 / info@goldendays.dk / www.goldendays.dk