Historisk oversigt
Persongalleri
  H.C. Andersen
Bournonville
Eckersberg
Frederik VI
Gade
Grundtvig
C.F. Hansen
Hartmann
Johanne Luise Heiberg
Ingemann
Kierkegaard
Kuhlau
Købke
Lundbye
Oehlenschläger
Kamma Rahbek
Skovgaard
Thorvaldsen
Weyse
Ørsted
Andre
Arkitektur
Billedkunst
Ballet og teater
Musik
Litteratur
Oplev guldalderen
Redaktion
Links
Golden Days
Den historiske festival
Kulturklik
H.C. Andersens fodspor
English
 
 
 
 
 

Adam Oehlenschläger

Digter (1779-1850)

"Kødbilledhugger" kaldte Grundtvig nedsættende Oehlenschläger, da dennes første værk Digte udkom i 1803. Her fandt man Guldhornene, Sanct Hansaften-Spil og Hakon Jarls Død. Flere andre kritikere brød sig ikke om den nye billedlighed, de rummede, med skarpe sansninger og associationsskabende ordsammensætninger. Det romantiske var kommet til Danmark. Oehlenschläger var inspireret af den tyske universalpoesi, og da han i 1805 fik et statsligt rejselegat, opsøgte han blandt andre Goethe og Tieck.

Da han vendte hjem, blev han gift med Christiane Heger, som var søster til Kamma Rahbek i Bakkehuset. Fru Rahbek omtalte ham som "manden med de skjulte talenter" og indførte ham i Bakkehusets kreds af digtere og embedsmænd. I 1809 fik han tildelt et professorat i æstetik.

Oehlenschläger blev udråbt til "Nordens Digterkonge", men efter en tid faldt publikums begejstring, og Oehlenschläger blev viklet ind i en litterær strid med Baggesen. Oehlenschläger prøvede at modvirke den negative kritik ved at skrive mere. Han deltog blandt andet i en konkurrence om en ny nationalsang i 1819 med Der er et yndigt Land, men uden af vinde. Først i 1840'erne begyndte han igen at blive mere populær, og på sin 70-års dag kunne han lade sig hylde af sine digterkollegaer.

Fakta

1805-1809 Udenlandsrejse til Tyskland, Frankrig, Schweiz og Italien
1809 Professor i æstetik
1813-1820 Litterær strid med Baggesen
1829 E. Tegnér hylder Oehlenschläger som "Nordens Digterkonge"

Udvalgte værker

1803 Digte
1805 Poetiske Skrifter
1807 Nordiske Digte
1814 Helge
1819

Nordens Guder

Mere om Oehlenschläger

 
J.C. Lund: Adam Gottlob Oehlenschläger. Udateret. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
J.C. Lund: Adam Gottlob Oehlenschläger. Udateret. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
 

Golden Days / Nørregade 6 / 1165 København K / Tlf.: +45 35 42 14 32 / info@goldendays.dk / www.goldendays.dk